ALPINISTI RADE FASADU NA STAMBENOJ ZGRADI

Radovi na izgradnji stambenih zgrada u našem gradu slika su koju viđamo svakodnevno na raznim lokacijama. Kako novinar i objektiv kamere u svemu vide inspiraciju, upravo jedno takvo gradilište privuklo je našu pažnju. Evo šta smo zabeležili…