U POŽEGI TRENUTNO BORAVE ČETIRI STUDENTA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA IZ LIMOŽA

U sklopu saradnje sa organizacijom Narodna pomoć, u Požegi trenutno borave četiri studenta Građevinskog fakulteta iz Limoža u Francuskoj. Za svoj diplomski rad odabrali su projekat rekonstrukcije postojećeg objekta bioskopa koji radi u sklopu Kulturnog centra Požega.