NAGRADE ZA UČENIKE OŠ “KRALJ PETAR II” KOJI SU POLOŽILI A2 NIVO NEMAČKOG JEZIKA

Bivši učenik Prve osnovne škole kralja Petra II, Stanko Stanković Ćirković, emotivno  je vezan za ovu ustanovu, ali i zaslužan što se u tri užičke škole uči nemački jezik sa mogućnošću polaganja testa za DSD diplomu. Na kraju školske godine Stanko je nagradio  5 učenika Prve osnovne škole, koji su položili test za A2 nivo nemačkog jezika.