UČITELJSKI FAKULTET OVE GODINE UPISUJE 160 STUDENATA

Na Učiteljskom fakultetu Užice, raspisan je konkurs za upis studenata na prvu godinu studija, za smerove Vaspitač i Učitelj. Dokumentacija za upis se predaje 21, 22. i 23. juna. A ove godine na dva smera je planirano ukupno 160 slobodnih mesta.