RADOVI NA IZGRADNJI FABRIKE VODE NA CEROVIĆA BRDU TEKU PO PLANU

Radovi na rekonstrukciji i dogradnji fabrike vode na Cerovića brdu su u punom jeku. Na ovom velikom i kompleksnom gradilištu intenzivno se radi na svim planiranim objektima kao i u unutrašnjosti a u okviru prve faze, gde je rok za završetak radova oktobar ove godine. Ipak, vodu sa akumulacije Vrutci Užičani će piti tek nakon druge faze koja bi trebalo da bude završena naredne godine.