Društvo

5. JUN, SVETSKI DAN ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Svetski dan zaštite životne sredine Republika Sbija dočekuje kao država koja nema puno razloga za slavlje. Više je nego izvesno da će Poglavlje 27 u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom biti jedno od najtežih i najskupljih, te da dugogodišnja nebriga osim očite degradacije životne sredine čini i veliku kočnicu na putu ka EU. Pored vode i vazduha sa čijom ispravnošću gradovi i opštine u Srbiji imaju sve više problema, veoma je malo i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda a divlje deponije i dalje se pojavljuju kako u seoskim tako i u gradskim sredinama.