5. JUN, SVETSKI DAN ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Svetski dan zaštite životne sredine Republika Sbija dočekuje kao država koja nema puno razloga za slavlje. Više je nego izvesno da će Poglavlje 27 u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom biti jedno od najtežih i najskupljih, te da dugogodišnja nebriga osim očite degradacije životne sredine čini i veliku kočnicu na putu ka EU. Pored vode i vazduha sa čijom ispravnošću gradovi i opštine u Srbiji imaju sve više problema, veoma je malo i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda a divlje deponije i dalje se pojavljuju kako u seoskim tako i u gradskim sredinama.