250 PRIJAVA ZA SUBVENCIJE ZA ENERGETSKU EFIKASNOST

Obilaskom vlasnika individulanih domaćinstava u Mesnoj zajednici Carina, koji su se prijavili na konkurs grada Užica za mere energetske efikasnosti, Komisija imenovana od strane gradonačelnika završila je rad na terenu. Sledi bodovanje a u toku naredne nedelje i formiranje rang liste. Može se reći i da je ove godine ostavren rekord kada je u pitanju broj onih koji su podneli zahteve za subvencije.