Gradske teme

AKCIJA MEDICINSKO SELO U RAVNIMA

Medicinsko selo, kao tradicionalna manifestacija u organizaciji Doma zdravlja Užice, održana je u selu Ravni. Mogućost da obave preventivne preglede imali su stanovnici Ravni, Nikojevića, Drežnika, Skržuti i Vrana. Odziv je kao i svake godine bio veliki, a meštani koji su došli da uzmu učešće, ističu da je ova akcija od velikog značaja za njihove mesne zajednice.