VOLONTERSKI KAMPOVI U INOSTRANSTVU

Već 28 godina Mladi istraživači Srbije – Volonterski servis organizuju međunarodne volonterske kampove u Srbiji i omogućavaju volonterima iz naše zemlje da volontiraju na kampovima u 90 zemalja u svetu. To im omogućava da na jedan sasvim nov i nesvakidašnji način upoznaju kulturu zemlje u kojoj se nalaze. U Omladinskom klubu u Užicu, svim zainteresovanima danas je prezentovano na koji način mogu uzeti učešća na volonterskim kampovima, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.