Gradske teme

20 MILIONA DINARA ZA PODRŠKU MERAMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA

Grad Užice i NSZ obezbedili su 20 miliona dinara za podršku merama aktivne politike zapošljavanja. Shodno tome, lokalni savet za zapošljavanje, doneo je danas odluku o raspisivanju tri javna poziva kao podršku merama aktivne  politike zapošljavanja na teritoriji našeg grada. U pitanju su javni radovi, stručna praksa i subvencija za  samozapošljavanje.