PK “ZLATIBOR” DNEVNO PRERADI 30-35 HILJADA LITARA MLEKA

U Poljoprivrednom kombinatu “Zlatibor” dnevno se preradjuje od 30 do 35 hiljada litara mleka. Oko 220 kooperanata sarađuje sa kombinatom i svi oni rado su prihvatili nove poslovne ideje i sugestije a sve sa ciljem da kvalitet mleka koje predaju bude što bolji. Sve to, za posledicu će imati i višu otkupnu cenu koja će se određivati prema kvalitetu a ne količini.