KAKO NAJBOLJE PRIPREMITI DETE ZA POLAZAK U ŠKOLU

Prilikom upisa u prvi razred, dete između ostalog, prolazi i kroz psihološko testiranje. Šta je ono što roditelji treba da znaju u vezi sa testiranjem i na koji način da najbolje pripremite dete da kroz testiranje prođe sa što manje stresa?