TAKMIČENJE ZA NAJBOLJU TEHNOLOŠKU INOVACIJU U SRBIJI

Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji, kao državni projekat, održava se neprekidno već 12 godina. Sistem takmičenja je uspostavljen u resornom Ministarstvu nauke u sklopu aktivnosti sektora za inovacionu delatnost a osnovna finansijska sredstva  za realizaciju takmičenja obezbeđuju se iz budžeta i odnose se na nagradni fond. Rok za prijavu učešća na ovom takmičenju je 20. april tekuće godine.