3,3 MILIONA DINARA ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA

Komisija za sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva razmatrala je pristigle programe i na osnovu jasnih kriterijuma donela odluku o raspodeli budžetskih sredstava za njihovo finansiranje. Ovom odlukom, za 27 udruženja, raspoređena su sredstva u iznosu od 3 miliona i 35 hiljada dinara.