SANACIJA REČNIH KORITA U OPŠTINI POŽEGA

Najveći deo putne infrastrukture u područjima koja su prošle godine bila zahvaćena elementarnim nepogodama u požeškom kraju je saniran. Međutim, velike štete su pričinjene na samim rečnim koritima a da šteta ne bi bila veća, značajan je početak izrade obaloutvrda na pojedinim rekama, što je ovog puta pod ingerencijom opštinske Razvojne agencije.