Gradske teme

NA GRADSKOM TRGU ODRŽANA PREZENTACIJA O PREVENCIJI RAKA DEBELOG CREVA

Nacionalno udruženje ILCO u saradnji sa Zdravstvenim centrom Užice i Zavodom za javno zdravlje, kroz akciju koja je održana na gradskom trgu, pokušali su da građanima približe značaj prevencije u cilju očuvanja našeg zdravlja. Postavljena maketa debelog creva omogućila je posetiocima da prođu kroz nju i tako se detaljnije upoznaju o programu skrininga za rano otkrivanje raka debelog creva.