DANAS SE OBELEŽAVA SVETSKI DAN PRAVA POTROŠAČA

15. mart je datum kada se obeležava Svetski dan prava potrošača. Ovo je ujedno i prilika da se više pažnje posveti informisanosti potrošača, jer praksa pokazuje da dobro informisan potrošač u najvećem broju slučajeva uspeva da zaštiti svoja prava.