TŠ “RADOJE LJUBIČIĆ”, JEDINA U SRBIJI KOJA IMA PRILAGOĐENO VOZILO ZA OBUKU OSOBA SA INVALIDITETOM

Da uz malo truda, volje i želje nemoguće postane lako dostupno, potvrđuje primer Tehničke škole “Radoje Ljubičić” koja je nedavno, svoje vozilo za obuku vožnje prilagodila za obučavanje osoba sa invaliditetom, i kao takva postala prva i za sada jedina škola u Srbiji koja ima ovakvu uslugu. Montiranjem duplih komandi, jedan Pavle, učenik ove škole, kao osoba sa invaliditetom uspešno završava praktični deo nastave upravo na ovom vozilu.