OBUKA PROFESIONALACA ZA TRETMAN POČINILACA NASILJA U PARTNERSKIM ODNOSIMA

Stručan rad sa počiniocima nasilja u porodici mogao bi da ima uticaja na smanjenje broja onih koji nasilje trpe. Iz tog razloga danas je počela obuka zaposlenih u Centru za socijalni rad Užice kako bi stekli dodatna znanja za rad sa samim počioniocima nasilja u porodici. Obuci koja traje osam dana a koja je akreditovana od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja prisustvuju i ostali relevantni akteri na lokalnom nivou.