ŽENSKI CENTAR UŽICE U SARADNJI SA MEDICINSKOM ŠKOLOM OBELEŽIO OSMI MART

8. mart, Međunarodni dan žena, predstavlja važan datum u istoriji borbe za ženska prava. Tim povodom, aktivistkinje Ženskog centra Užice u saradnji sa učenicima Medicinske škole, realizovale su akciju “2017. = 0 nasilja nad ženama”. Uz ruže sa podržavajućim porukama za žene, prolaznicama je deljen i promotivni materijal SOS telefona kao i edukativni materijal o prepoznavanju nasilja nad ženama.