JEDINI SPORTSKI LEKAR U OKRUGU OBNOVIO LICENCU ZA RAD

Nedavno su se sporski klubovi u našem gradu susreli sa velikim problemom. Jedini sportski lekar u okrugu je otišao u penziju, a sportisti su ostali bez mogućnosti redovih zdravstvenih pregleda. Grad i Sportski savez su pronašli rešenje, doktor Radojević je obnovio licencu i vratio se na posao, ali ukoliko se uskoro ni jedan drugi lekar ne specijalizuje za ovu oblast, užički sportski klubovi će ponovo imati isti problem za nekoliko godina.