MARTOVSKA GENERACIJA DOBROVOLJACA PRIMLJENA U CENTRE ZA OBUKU

U centre za obuku Vojske Srbije u Somboru, Valjevu i Leskovcu juče je primljena martovska generacija vojnika koji će vojni rok služiti dobrovoljno. Služenje vojnog roka traje šest meseci i obuhvata tromesečnu individulanu i specijalističku obuku u centrima a zatim i kolektivnu obuku i aktivno uključivanje u život i rad jedinica Vojske Srbije do završetka vojnog roka. Zainteresovani kandidati iz našeg okruga upućuju se u centar za obuku u Valjevu a naredni uputni rok je 1. jun.