REŠEN PROBLEM SPORTSKOG LEKARA U ZLATIBORSKOM OKRUGU

Odlaskom u penziju jedinog sportskog lekara u Zlatiborskom okrugu, nastali su veliki problemi u užičkom sportu, usled nedostatka novog lekara specijaliste. Ipak, Grad Užice, Dom zdravlja i Sportski savez pronašli su rešenje za narednih 6 godina. Tačnije, stari lekar je obnovio svoju licencu i sportisti ponovo mogu vršiti preglede u istoj ambulanti.