PONOVO SE KREĆE SA PRIMARNOM SELEKCIJOM OTPADA NA TERITORIJI GRADA UŽICA

Primarna selekcija otpada mogla bi ponovo da zaživi u našem gradu. Radna grupa za unapređenje sistema primarne selekcije otpada osmislila je model koji će se primenjivati na teritoriji celog grada a koji će početi da se primenjuje najverovatnije od sredine godine. Biće zadaržan model razdvajanja otpada na suvu i mokru frakciju kao i 2011. godine kada se počelo sa primarnom selekcijom s tim što će plavi kontejneri biti zamenjeni žičanim koševima i kesama.