ODOBRENA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA RADA SPORTSKIH ORGANIZACIJA

Za programe rada sportskih klubova u 2017. godini u budžetu grada Užica izdvojen je iznos od 32 miliona i 650 hiljada dinara, što je za 450 hiljada dinara više u odnosu na prethodnu godinu. U odnosu na 2016., osam novih klubova je na spisku što dodatno opterećuje ovu poziciju u budžetu. Sredstva su raspoređena a na jučerašnjoj sednici Gradskog veća data je saglasnost na raspodelu.