NA PODRUČJU KOJE POKRIVA UŽIČKA FILIJALA, TRENUTNO 358 OSOBA SA INVALIDITETOM TRAŽI POSAO

Nacionalna služba za zapošljavanje u velikoj meri promoviše socijalno odgovorno poslovanje. Kroz mere aktivne politike zapošljavanja poseban akcenat se stavlja na položaj i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Na području koje pokriva užička filijala, trenutno 358 osoba sa invaliditetom aktivno traži posao.