USLUGA POZNATA KAO “HALO BEBA” NA TELEFON 031/514-514

Savetodavna usluga, koju pruža Dom zdravlja Užice, među našim sugrađanima poznata kao “Halo beba”, iz godine u godinu izaziva sve veće interesovanje među trudnicama i mladim majkama. Roditelji koji imaju određene nedoumice vezane za odgoj deteta, savetodavnu pomoć mogu dobiti pozivom na broj 514-514, bilo da zovu sa teritorije grada ili iz regiona.