Društvo

SA ČIME SE SVE SUOČAVAJU DRVOPRERAĐIVAČI U SVOM POSLOVANJU

Konstitutivna sednica Sekcije primarne prerade drveta, Udruženja za šumarstvo, obradu drveta, industriju nameštaja i papira održana je danas u Regionalnoj privrednoj komori Užice. Pored izbora predsednika i zamenika, na dnevnom redu bili su i aktuelni problemi sa kojima se drvoprerađivači suočavaju u poslovanju.