PROVERA ZDRAVLJA ZAPOSLENIH U PU UŽICE

Pored zaposlenih u Gradskoj kući, priliku da provere svoje zdravlje imali su i zaposleni u Policijskoj upravi Užice. Pored merenja šećera, holesterola, triglicerida i krvnog pritiska i njima su lekari užičkog Doma zdravlja predstavili sve rizike koje sa sobom nosi pušenje.