MRAZ I SNEG USPORILI TRANSPORT UGLJA DO STOVARIŠTA

Izuzetno niske temperature u prethodnom periodu uslovile su i veću potrošnju ogreva. Mnogi će morati da kupuju dodatne količine drva i uglja a mi smo istraživali kakva je situacija na stovarištima.