GRAĐANSKA ČITAONICA LIBERGRAF ZAPOČELA SPROVOĐENJE PROGRAMA VIRTUELNI START(ME)UP INKUBATOR

Građanska čitaonica Libergraf započela je sprovođenje programa Virtuelni START(ME) UP inkubator, koji je namenjen preduzetnicima, početnicima u biznisu i nezaposlenim licima starosti do 35 godina sa teritorije Zlatiborskog okruga. Cilj programa je stvaranje snažnog, konkurentnog i inovativnog poslovnog ambijenta za rad i razvoj preduzetništva u Zlatiborskom okrugu kroz realizaciju poslovnih ideja, podizanje radnih kompetencija za zapošljivost mladih, kao i uticaj na razvoj preduzetničke kulture kod mladih.