RASHODI PO ORGANIZACIONOJ KLASIFIKACIJI

Sredstva budžeta, posmatrano prema organizacionoj klasifikaciji, podeljena su u devet razdela. Tako je za Skupštinu grada opredeljeno 11.023.300 (0,41%), za gradonačelnika 15.294.000 (0,57%), za Gradsko veće 13.508.000 (0,51%) i gradsko pravobranilaštvo 6.431.000 (0,24%).

Kod gradskih uprava, uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti raspolagaće sa 1.204.264.700,00 (45,61%). Reč je o najvećoj sumi, a glavni razlog je što su u njenom okviru finansiranja gradske ustanove, predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, socijalna zaštita, humanitarne organizacije. Za upravu za finansije izdvojeno je 306.532.000,00 (11,61 %),  za inspekcijske poslove i komunalnu policiju 39.596.000 (1,49%) i za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove 73.292.000,00 (2,77%).

Gradska uprava za infrastrukturu i razvoj imaće za svoje programe ukupno 970,059,000. Ova uprava realizovaće programe tekućeg održavanja komunalnih poslova, program komunalne infrastrukture, poljoprivrede  i specijalizovane usluge.

Posmatrano po programima za tekuće održavanje komunalnih objekata planirano je 213,000,000 dinara, za izgradnju komunalne infrastrukture i puteva 645,500,000, za poljoprivredu 26,600,000, za troškove uprave 24,959,000 i 60 miliona dinara za specijalizovane usluge Užice razvoja.

 

*Ovaj tekst deo je projekta „Domaćinski do budžeta“ koji sufinansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Napomena: „Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva“.