GRADSKO VEĆE UTVRDILO PREDLOGE ODLUKA O KREDITNOM ZADUŽENJU

Na danas održanoj 23. sednici, Gradsko veće je utvrdilo predloge odluka o kreditnom zaduženju koje bi iznosilo 200 miliona dinara, o otuđenju parcele u Krčagovu i o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća “Bioktoš”. Utvrđen je i predlog rešenja kojim se obrazuje Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad. Na ovoj sednici Gradskog veća obrazovana je i imenovani članovi Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora.