Projekti

USVOJEN BUDŽET ZA 2017. GODINU

Užički budžet u 2017. godini iznosiće 2.640.000.000 dinara ili 70 miliona dinara više nego u ovoj. On je usvojen na 8. sednici Skupštine grada i za njega je rečeno da je realan i da se oslanja na stvarne izvore prihoda. Kao prioriteti navedeni su završeci započetih poslova, kao što su Vrtić na Pori, Sportska hala u Krčagovu, Fabrika vode, obezbeđivanje stanova namenjenih Vojsci.

Na prihodovnoj strani, pojedinačno najveći prihod je od poreza na zarade gde je prema planu predviđeno milijardu dinara ili 44,05% budžeta. Od značajnijih iznosa, planirani su oni od poreza na imovinu od fizičkih i pravnih lica koji se očekuju u iznosu 222.000.000, od transfera od drugih nivoa vlasti 228.113.946 i od primanja od prodaje nefinansijske imovine 118.000.000 dinara. U 2017. godini predviđeno je uzimanje kredita od 200 miliona dinara što je 7,57% budžeta. Programski deo budžeta proširen je sa dva nova programa, programi koji se odnose na politički sistem lokalne samouprave i energetsku efikasnost.

Od rashoda, najviše sredstava, 869.629.409 dinara, utrošiće se na grupu izdataka koji se odnose na korišćenje usluga i roba, odnosno na izdatke za tekuće održavanje jer u tu grupu ulaze troškovi održavanja grada, lokalni putevi i ulice, čistoća, javna rasveta. Za kapitalne projekte u narednoj godini biće izdvojeno oko 450 miliona dinara.

Troškovi namenjeni grupi za zaposlene iznose 532.613.000 dinara. Ovim sredstvima se finansira zarada zaposlenih u Skupštini grada, Gradskom veću, kabinetu gradonačelnika, gradskim upravama, Gradskom javnom pravobranilaštvu, Predškolskoj ustanovi, ustanovama kulture, Turističkoj organizaciji, Turističkoj organizaciji regije Zapadna Srbija i Regionalnom centru za usavršavanje prosvetnih radnika.

U oblasti finansija usvojene su i odluke o lokalnim komunalnim taksama i o utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno Gradskoj upravi Sevojno u 2017. godini.

 

*Ovaj tekst deo je projekta „Domaćinski do budžeta“ koji sufinansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Napomena: „Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva“.