IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA SUŠICA

Govoreći o planiranim investicijama u 2017. godini, direktor KJP„Zlatibor“ Srđan Pantović kao najvažnije izdvaja projekat izgradnje Reciklažnog dvorišta na Sušici, za koji su ušli u proceduru dobijanja potrebnih dozvola, dok se početak radova planira za proleće naredne godine.