“RADNA PRAVA I LOKALNIM ZAJEDNICAMA”

Na inicijativu Užičkog centra za ljudska prava i demokratiju, danas je održan sastanak predstavnika lokalnih sindikalnih organizacija, lokalne samouprave, Gradske opštine Sevojno, NSZ i predstavnika nevladinih organizacija. Ovim sastankom pokrenuta je i inicijativa da grad dobije socijalno – ekonomski savet, kako bi se poboljšala situacija u privredi, a radnici postigli veća prava.