PROGRAMSKI DEO BUDŽETA ZA 2017. (11-14)

PROGRAM 11. SOCIJALNA I DEČIJA ZAŠTITA

Sveobuhvatnа socijalnа zaštitа i pomoć najugroženijem stanovništvu grada ostvaruje se kroz socijalne pomoći, prihvatilišta, podršku socio-humanitarnim organizacijama, savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge, aktivnosti Crvenog krsta, dečiju zaštitu koje se nalaze u ovom programu, a sprovode gaa Centar za socijalni rad i Crveni krst.

U sprovođenju programa Socijalna i dečija zaštita primenjuju se Zakon o socijalnoj zaštiti, a sprovodi se kroz programske aktivnosti kao što su socijalne pomoći, podrška socio-humanitarnim organizacijma, savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge, podrška realizaciji programa Crvenog krsta i podrška deci i porodicama sa decom.

Za ovaj program planirana su sredstva u iznosu od 79.730.000,00 dinara.

PROGRAM 13. RAZVOJ KULTURE

Očuvanje, unapređenje i predstavljanje lokalnog kulturnog-istorijskog nasleđa, kulturne raznovrsnosti, produkcije i stvaralaštva u lokalnoj zajednici je cilj ovog programa.

Tu je planirano finansiranje dve programske aktivnosti, Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture i Jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva. Kod prvih aktivnosti primenjuju se Zakon o kulturi, Zakon o kulturnim dobrima, Zakon o bibliotečko-informacionoj delatnosti, Zakon o javnim službama. Ovde je planirano je finansiranje šest ustanova kulture čiji je osnivač grad i koje su indirektni korisnici budžetskih sredstava, a to su: Istorijski arhiv, Narodno pozorište, Narodni muzej, Narodna biblioteka, Gradska galerija i Gradski kulturni centar. Ukupan iznos planiranih sredstava je 169.558.000,00 dinara.

PROGRAM 14. RAZVOJ SPORTA I OMLADINE

Kroz podršku lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima, podršku predškolskom, školskom i rekreativnom sportu i masovnoj fizičkoj kulturi i održavanje sportske infrastrukture dolazi se do ispunjavanja svrhe programa, a to je obezbeđivanje pristupa sportu i podrška projektima vezanim za razvoj omladine i sporta.

Program sprovode Sportski savez i JP Veliki park.

U sprovođenju programa Razvoj sporta i omladine primenje se Zakon o sportu.

Za ovaj program predviđen je iznos od 88.710.000,00 dinara i to za sprovođenje programskih aktivnosti Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima i Održavanje sportske infrastrukture.

 

*Ovaj tekst deo je projekta „Domaćinski do budžeta“ koji sufinansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Napomena: „Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva“.