PROGRAMSKI DEO BUDŽETA ZA 2017. (5-7)

PROGRAM 5. RAZVOJ POLJOPRIVREDE

Ovde su obuhvaćeni poljoprivreda i ruralni razvoj a svrha mu je unapređenje poljoprivredne proizvodnje na teritoriji grada kroz poboljšanje uslova za poljoprivrednu delatnost, podsticaja poljoprivrednoj proizvodnji i ruralni razvoj. Programska aktivnost mere podrške ruralnom razvoju planirana je sa iznosom od 26.600.000,00 dinara za izgradnju održivog, efikasnog i konkurentnog poljoprivrednog sektora.

PROGRAM 6. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Cilj ovog programa je obezbeđivanje uslova za održivi razvoj lokalne zajednice odgovornim odnosom prema životnoj sredini; efikasno i održivo upravljanje otpadnim vodama; održivo upravljanje otpadom. Programske su upravljanje zaštitom životne sredine, praćenje kvaliteta elemenata životne sredine, zaštita prirode, upravljanje otpadnim vodama i upravljanje komunalnim otpadom.

Neki od indikatora za merenje ostvarenja ciljeva su broj dana u toku godine s prekoračenjem graničnih vrednosti kvaliteta vazduha, vrednost ukupnog indikatora buke, broj stanovnika priključen na javnu kanalizaciju u odnosu na ukupan broj stanovnika, procenat stanovništva priključenog na postrojenja za prečišćavanja otpadnih voda iz javne kanalizacije sa primarnim, sekundarnim i tercijalnim tretmanom u odnosu na ukupan broj stanovnika na teritoriji grada, procenat stanovništva pokrivenog uslugom prikupljanja komunalnog otpada – broj divljih deponija, procenat recikliranog otpada. Za ovaj program planira se 11.000.000,00 dinara.

PROGRAM 7. ORGANIZACIJA SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

Unapređenje organizacije saobraćaja i saobraćajne infrastrukture u lokalnoj samoupravi su osnovne stvari sadržane u ovom programu. One će se sprovoditi aktivnostima koje se odnose na upravljanje saobraćajem, održavanje saobraćajne infrastrukture i  javni gradski i prigradski prevoz putnika. Ukupna vrednost po ovom programu iznosi 475.000.000,00 dinara.

 

*Ovaj tekst deo je projekta „Domaćinski do budžeta“ koji sufinansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Napomena: „Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva“.