PROGRAMSKI DEO BUDŽETA ZA 2017. (1-4)

PROGRAM 1. URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE

Ovaj program pokriva urbanizam i prostorno planiranje. Svrha mu je planiranje, uređenje i korišćenje prostora u lokalnoj zajednici zasnovano na načelima održivog razvoja, ravnomernog teritorijalnog razvoja i racionalnog korišćenja zemljišta i podsticanje održivog razvoja stanovanja kroz unapređenje uslova stanovanja građana i očuvanje i unapređenje vrednosti stambenog fonda. U okviru ovog programa planirana je programska aktivnost Prostorno i urbanističko planiranje koja za cilj ima povećanje pokrivenosti teritorije planskom i urbanističkom dokumentacijom. Predviđeno je 14.500.000 dinara.

PROGRAM 2. KOMUNALNE DELATNOSTI

Ovde su obuhvaćeni poslovi i aktivnosti na pružanju komunalnih usluga od značaja za ostvarenje urbanih potreba fizičkih i pravnih lica uz obezbeđenja odgovarajućeg kvaliteta, obima, dostupnosti i kontinuiteta, održivo snabdevanje korisnika toplotnom energijom i vodom za piće, uređivanja načina korišćenja i upravljanja. Za ovaj, program 2, predviđeno je 426.800.000 dinara i to kroz programske aktivnosti:

upravljanje/ održavanje javnim osvetljenjem 80.000.000,00 dinara,

održavanje javnih zelenih površina 29.000.000,00 dinara,

javna higijena 63.000.000,00 dinara,

ostale komunalne usluge se sastoje od 44 projekta u iznosu od 254.800.000,00 dinara.

PROGRAM 3. LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

Svrha mu je obezbeđivanje stimulativnog okvira za poslovanje i adekvatnog privrednog ambijenta za privlačenje investicija. Njegova vrednost je 10.200.000 dinara.

PROGRAM 4. RAZVOJ TURIZMA

Osnovna svrha ovog programa je unapređenje turističke ponude u gradu. Ciljevi ovog programa su povećanje prihoda od turizma i povećanje smeštajnih kapaciteta turističke ponude, a indikatori za merenje ostvarenja ciljeva su procenat povećanja broja noćenja, procenat povećanja ukupnog broja gostiju, porast prihoda od boravišne takse, procenat porasta registrovanih pružalaca usluga noćenja u gradu, broj novoregistrovanih kreveta. Sastoji se od dve programske aktivnosti i dva projekta ukupne vrednosti 22.732.035,00 dinara budžetskih sredstava i 11.960.000,00 dinara sopstvenih sredstava Turističke organizacije i Turističke organizacije regije Zapadne Srbije. Pojedinačni projekti iz programa razvoj turizma su Projekat rekonstrukcije i adaptacije konačišta za povećanje smeštajnih kapaciteta na teritoriji grada i Projekat Glas iz prošlosti – naša budućnost za podizanje kapaciteta kulturnog turizma kroz regionalno povezivanje.

 

*Ovaj tekst deo je projekta „Domaćinski do budžeta“ koji sufinansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Napomena: „Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva“.