OPŠTINA BAJINA BAŠTA UKINULA JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU

Za razliku od Užica i Priboja gde su u skladu sa zakonom Direkcije za izgradnju transformisane formiranjem novih javnih preduzeća u Opštini Bajina Bašta primenjen je model likvidacije Direkcije.