U PRIBOJU DRASTIČNO NIŽE KOMUNALNE TAKSE U OKVIRU SLOBODNE ZONE

Pored subvencionisanja kamatne stope za kratkoročne kredite kod poslovnih banaka za privredne subjekte, u opštini Priboj doneli su odluku i da komunalne takse budu ili drastično smanjene na teritoriji opštine ili da budu potpuno ukinute za one koji imaju nameru da posluju u slobodnoj zoni. Sve ove odluke odbornici pribojske Skupštine usvojili su sa namerom da stvore što povoljniji poslovni ambijent za privrednike i investitore.