Društvo

DA LI JE TEŽAK POSAO RABADŽIJE?

Nekada je u Srbiji izvlačenje građe sa volovima i konjima bilo nužan posao. Rabadžijanja je sada sve manje, ali slika koju smo zabeležili u Torniku pokazuje da Zlatiborci i dalje rade na tradicionalan način zbog teškog terena.