Projekti

BUDŽETSKI KALENDAR

U procesu donošenja budžeta, važan momenat je usaglašavanje projekcije lokalnog budžeta sa republičkim i u funkciji toga su definisani rokovi, termini i potezi budžetskim kalendarom. Republički budžet za narednu godinu je pred narodnim poslanicima i u skupštinskoj preoceduri, dok budžeti lokalnih samouprava, gde su aktivnosti na izradi počele polovinom godine, ulaze u završnu fazu.

Prvi korak pripreme odluke o budžetu lokalnih vlasti za narednu godinu počinje već polovinom tekuće godine, tačnije 5. jula, kada ministar izrađuje i prosleđuje uputstvo za pripremu odluke o budžetu lokalnih vlasti a zatim lokalni organ uprave nadležan za finansije dostavlja korisnicima uputstvo za pripremu nacrta budžeta. Sledeći uputstva, korisnici sredstava budžeta lokalne vlasti pripremaju i izrađuju predlog finansijskog plana lokalnom organu uprave nadležnom za finansije za budžetsku i naredne dve fiskalne godine.

Na osnovu dobijenih parametara uprava za finansije priprema i daje nacrt odluke o budžetu Gradskom veću kao nadležnom organu izvršne vlasti, a on utvrđuje predlog za Skupštinu i odbornike čija je dužnost da do 20. decembra tekuće godine donesu odluku o budžetu lokalne vlasti. Usvojen budžet se u narednih pet dana prosleđuje ministru.

Uputstvo za pripremu budžeta lokalne vlasti sadrži osnovne ekonomske pretpostavke i smernice za pripremu nacrta budžeta lokalne vlasti; opis planirane politike lokalne vlasti; procene prihoda i primanja i rashoda i izdataka budžeta lokalne vlasti za budžetsku i naredne dve fiskalne godine; obim sredstava koji može da sadrži predlog finansijskog plana direktnog korisnika sredstava budžeta lokalne vlasti za budžetsku godinu, sa projekcijama za naredne dve fiskalne godine; smernice za pripremu srednjoročnih planova direktnih korisnika sredstava budžeta lokalnih vlasti; postupak i dinamiku pripreme budžeta lokalne vlasti i predloga finansijskih planova direktnih korisnika sredstava budžeta lokalne vlasti; način na koji će se u obrazloženju iskazati rodna analiza budžeta lokalne vlasti.

Kada je u fokusu završni račun budžeta, lokalni organ uprave za finansije do 15. maja priprema nacrt odluke i dostavlja ga izvršnom organu, a on utvrđuje predlog odluke o završnom računu budžeta lokalne vlasti i stavlja ga na dnevni red sednice Skupštine na usvajanje.  Tako usvojeni budžet uprava podnosi Upravi za trezor i podnosi izveštaj o izvršenju budžeta lokalne vlasti, a u narednih 15 dana, odnosno 1. jula sastavlja konsolidovani izveštaj grada i podnosi Upravi za trezor.

 

*Ovaj tekst deo je projekta „Domaćinski do budžeta“ koji sufinansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Napomena: „Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva“.