BUDŽETSKI REČNIK OD K DO N

Korisnici javnih sredstava su direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i javna preduzeća osnovana od strane republike il lokalne samouprave.

Korisnici budžetskih sredstava su direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava.

Kapitalni projekti su projekti izgradnje i kapitalnog održavanja zgrada i građevinskih objekata infrastrukture od interesa za lokalnu vlast, uključujući usluge projektnog planiranja koje su sastavni deo projekta, obezbeđivanje zemljišta za izgradnju, kao i projekti koji podrazumevaju ulaganja u opremu, mašine i drugu imovinu, a u funkciji su javnog interesa.

Konsolidovani bilans je bilans ukupnih prihoda i primanja i ukunih rashoda i izdataka budžeta grada.

Klasifikacija rashoda i izdataka prema izvorima finansiranja iskazuje prihode i primanja, rashode i izdatke prema osnovu ostvarenja tih sredstava.

Namenski prihodi su javni prihodi čije je korišćenje i namena utvrđena zakonom.

Naredbodavac je funkcioner, odnosno rukovodilac korisnika budžetskih sredstava, lice koje je odgovorno za upravljanje sredstvima, preuzimanje obaveza, izdavanje naloga za plaćanje koja se izvršavaju iz sredstava organa.

 

*Ovaj tekst deo je projekta „Domaćinski do budžeta“ koji sufinansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Napomena: „Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva“.