JUGOFRIGO KOP, JEDNO OD USPEŠNIH PREDUZEĆA U NAŠEM KRAJU

Na inicijativu građana, a uz saglasnost saveta mesnih zajednica Kriva Reka i Mačkat, odnosno naselja Dautovac i Vrščić 2008. godine osnovana je mesna zajednica Dautovac. Na području ove mesne zajednice uspešno posluje veliki broj firmi, a jedna od njih je Jugofrigo – kop d.o.o. Mačkat.