UKINUTA JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU I GRADSKA STAMBENA AGENCIJA

Užička Direkcija za izgradnju, osnovana 80-ih godina prošlog veka, odlukom Skupštine grada Užica od danas više ne postoji u obliku u kom je postojala do sada. Takođe, odlukom većine užičkih odbornika sa radom je prestalo i Javno preduzeće Gradska stambena agencija. Poslove Gradske stambene agencije ali i deo poslova koje je obavljala Direkcija ubuduće će obavljati gradska uprava i novo javno preduzeće Užice razvoj.