MEĐUNARODNI DAN STUDENATA

Međunarodni dan studentata, 17. novembar, studenti u Srbiji između ostalog dočekuju i učeći za profesije koje nisu potrebne tržištu rada a svoj prvi posao nakon završenih studija Užičani obično traže u velikim gradovima poput Beograda i Novog Sada. Sve to za posledicu ima odliv mladih obrazovanih ljudi iz našeg grada. Između ostalog i novim konceptom stipendiranja naših studenata gradska uprava pokušava da ublaži velike posledice koje odlazak mladih ljudi iz grada ostavlja za sobom.