OKRUGLI STO “U POTRAZI ZA KVALITETNIM STRUČNIM PRAKSAMA – PROMOCIJA, IZAZOVI SPROVOĐENJA I PERSPEKTIVE”

U organizaciji Beogradske otvorene škole uz podršku Užičkog centra za ljudska prava i demokratiju, danas je održan okrugli sto na temu “U potrazi za kvalitetetnim stručnim praksama – promocija, izazovi sprovođenja i perspektive”. Ova diskusija, posvećena pitanju uključenosti mladih na tržište rada, okupila je sve aktere koji na lokalu utiču na zapošljavanje mladih, ali i predstavnike Unije poslodavaca Srbije.