PREDAVANJA U OKVIRU JUGOSLOVENSKOG POZORIŠNOG FESTIVALA

U okviru četvrte večeri JPF, održana su dva  predavanja poprilično različitog karaktera, kao deo pratećeg programa. Željka Turčinović održala je predavanje na temu “Hrvatsko kazalište danas”, dok se dr Selma Probić prisutnima predstavila kroz interaktivnu radionicu “Taktilno”.