“UŽICE RAZVOJ” UMESTO “DIREKCIJE ZA IZGRADNJU”

Juče je održana 14. sednica Gradskog veća. Između ostalog Gradsko veće je utvrdilo predlog odluke o davanju saglasnosti na promenu poslovnog imena “Direkcija za izgradnju” u “Užice razvoj” i dopunu delatnosti ovog preduzeća.